در روستای هیچان شهرستان نیکشهر گونه جنگلی آفوربیا رویش دارد که از قابلیت تولید بنزین و نفت برخوردار است.
افوربیا تیروکالی - میز نفت
افوربیا تیروکالی – میز نفت
به گزارش میز نفت ، سیستان و بلوچستان در کنار دست و پنجه نرم کردن با قهر طبیعت از جمله خشکسالی و طوفان، ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد که اگر آنطور که باید به آنها توجه شود خود منشأ رونق اقتصادی برای مردم منطقه است.

آب و هوای گرم این منطقه در کنار رنج‌هایی که برای مردم به وجود می‌آورد باعث رویش برخی از گیاهان و گونه‌های جنگلی نادر بسیار مثمر ثمر است.

در همین گرمای نزدیک به 50 درجه در شهرستان نیکشهر، گونه جنگلی رشد و نمو دارد که در کشور بی‌نظیر و در دنیا موارد آن نادر است، یکی از خاصیت‌های آن داشتن قابلیت تولید نفت است.

http://www.mizenaft.com/news/21588/درختی-عجیب-ایران-نفت-تولید-می-کند