وزیر کشور ایران: اعتراضات دی ۹۶ سازمان‌یافته نبود

ای رحمانی فضلی گفته است: ” نه در دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیون داران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت ها هیچگونه سازمان یافتگی از سوی اصناف یا جریانات سیاسی و یا حضور به صورت متشکل در این وقایع مطرح نبوده است.”

Ministro d Interior iraní Fazlí reconoce q las protestas sociales en Irán no son organizadas: desmiente a los q tachan d “conspiración de EU” las manifestaciones d millones d iraníes contra las injusticias sociales, la represión sobre la mujer, la clase trabajadora, las minorías étnicas y religiosas…

MI ARTÍCULO SOBRE LAS PROTESTAS SOCIALES EN IRÁN: https://blogs.publico.es/puntoyseguido/4563/iran-en-crisis/