نتائیج 11 سپتمبر: جهادیزم ناتوان و لوله گاز اعمار نشده – Sputnik Afghanistan (sputniknews.com)

 

ازنین ارمنیان (Nazanin Armanian)در مقاله منتشره در نشریه «Publico.es»، چاپ اسپانیه می نویسد، بعد از اعمال تروریستی 11 سپتمبر 16 سال سپری گردید. سطح تهدید تروریستی پیوسته افزایش می یابد. اوضاع روز به روز وخیمتر میگردد. افغانستان برای امریکا به مهمترین مرکز استراتیژیک در آسیای مرکزی مبدل گشته است.

افغانستان که در قلب منطقه قرار دارد، با چین، ایران، جمهوری های شوروی سابق و هند همسرحد می باشد. واشنگتن در تاریخ نوین چهار بار به کمک طرفداران شیوه های جنایتکارانه پولپوت در منطقه شتافته است.

نتائیج 11 سپتمبر: جهادیزم ناتوان و لوله گاز اعمار نشده
© REUTERS / NIKOLA SOLIC
نتائیج 11 سپتمبر: جهادیزم ناتوان و لوله گاز اعمار نشده

در دوران از سال 1978 تا 1991 امریکایان در مبارزه خود به جنبش بین المللی چپگرا از سازمان های اسلامگرا و عیسوی افراطی در کشورهای همجوار با اتحاد شوروی حمایت نموده است. مشت عناصر جنایتکار، زیر نقاب اسلام، از پاکستان به افغانستان برای فعالیت های تروریستی وارد میشدند

 

Continuar en : 

https://af.sputniknews.com/world/201709231691707/

Artículo original: » EEUU y el 11-S, un inepto yihadismo y un fallido gaseoducto » Nazanin Armanian